Jsme dlužni zabývat se zde také zajímavou otázkou, zda jde o dvojí anebo trojí autorství. Představa kaskády trojího autorství nemusí být úplně zcestná. Lze si snadno představit, že dílo ze světelných diod vzniklo podle fotografické předlohy od nějakého „uměleckého“ fotografa, který by tím mohl být tedy považován za autorského praotce výsledné práce. Je možné, že portrétovanou osobou na té původní fotografii, která byla použita jako předloha pro dílo z diod, je Jim Morrison. Avšak mate mne skutečnost, že jmenovaná poprocková hvězda má na obecně známých fotkách trochu bujnější kštici. To by znamenalo, že v týlové části anebo kolem krku chybí několik oranžově svítících diod. Zřejmě jde o uměleckou „retuš“ na panelu s diodami. Více svítících diod ve zmiňovaném segmentu by již patrně nepůsobilo dobře.fstop-3.6.7/eloise-2.4.14.3
Comments