Nejvelevyváženější klubový Profesore, teď nevím, zda mám hodnotit tuto reprodukci, anebo samotné zde reprodukované dílo.

Toto foto nevnímám jako ready made, ale spíše jako reprodukci díla jiného autora.

A proto zde postrádám jméno autora tohoto díla.

Pokud je ten autor ješitný a egocentrický (což většinou umělci bývají), a dozví se, že jeho dílo je reprodukováno nejen bez jeho souhlasu, ale dokonce i bez uvedení jeho jména, tak ten autor z toho možná dostane záchvat.

Pé Es: Pé Ef 2012fstop-3.6.7/eloise-2.4.14.4
Comments