Standa: K tomu napodobování technik, myslím, že ta analogie není úplně správná. Původní techniku je totiž třeba zvládnout komplet v její původní podobě, nikoli ji jen napodobit.fstop-3.6.10/eloise-2.4.15.5
Comments