TH: S tím se dá souhlasit, ale problém nevidím ve vzniku fotografie nebo uměleckého díla ale v tom, jak je následně vnímáno. a to se mění. pokud se každý cítí fotografem a právě díky insta-maticu se to rozšiřuje, ovlivňuje to u nejširší populace vnímání i toho nejčistějšího umění, které ani nechce být fotografií, ale používá její prostředky. Koonsovo manifest tohoto směru je nějaký i v angličtině?fstop-3.6.10.1/eloise-2.4.15.8
Comments