Autorství setu spočívá v hledání a selekci.

Ale i klasické focení je vlastně hledáním a selekcí, respektive selektováním – vybíráním fragmentů reality pomocí rámu hledáčku apod.fstop-3.6.10.1/eloise-2.4.15.8
Comments