pre mňa je to milé a vtipné. Úplne vidím, ako sa na ten monitor usmievam. Cítiť jar, a to je paráda.fstop-3.6.7/eloise-2.4.14.3
Comments