Koukám, že zde se rozvíjí zajímavá hra. Asi bych měl nyní také fragmentovat svůj původní (a nyní již neplatný) zdejší „komentář“, aby ladil s touto novou fragmentovanou verzí fotografie. Avšak předpokládám, že až se zde nakupí dostatek nových komentářů k aktuální variantě, tak dojde k defragmentaci fotografie, čili k návratu k její původní podobě, a tím k opětovnému nabytí aktuálnosti původně vyřčeného, avšak zároveň k pozbytí platnosti nových komentářů. Zvítězí ten, kdo zde dokáže fragmentovat/defragmentovat třikrát po sobě, aniž by si toho ostatní spoluhráči všimli. ;)fstop-3.6.7/eloise-2.4.13
Comments