velmi pěkný exemplář...

létající Trychtýř nebo mimozemské tornádo?

návštěva s vesmíru, nepozorovaně vytvářející obrazce v polích?

hezká fotografie záhadného objektu, který v okamžiku expozice zcela jistě nebyl lidmi pozorován, a zobrazil se až později na vyvolané citlivé emulzi...

=:o)fstop-3.6.10/eloise-2.4.15.5
Comments