Informace, že snímek byl pořízen v Kutné Hoře, napovídá, že na obrázku jsou možná horníci (a také paní hornice), kteří zřejmě právě vyfárali z dolu. Tezi, že jde o kutnohorské havíře, odpovídá i nepřehlédnutelné umounění těl exponovaných osob a zejména jejich tělesná konstituce s obdivuhodně zbytnělou svalovou hmotou, svědčící o časté tvrdé fyzické práci. Pravděpodobně právě stojí ve frontě na výplatu, kterou si za vyčerpávající robotu v nesnesitelném podzemním vedru nepochybně zaslouží.fstop-3.6.10.1/eloise-2.4.15.6
Comments